Tag Archives: sản phụ khoa

Một số ebook Sản phụ khoa

Một số ebook Sản phụ khoa

Mình xin chia sẻ một số ebook Sản phụ khoa. Danh sách sẽ cập nhật tại đây. Link download các bạn xem phía dưới nhé.

 1. 100 Cases in Obstetrics and Gynaecology
 2. Beckman Obstetrics and Gynecology 6th
 3. Blueprints Obstetrics and Gynecology 5th
 4. Clinical Obstetrics – The Fetus and Mother 3rd
 5. Core Clinical Cases in Obstetrics and Gynaecology 2nd
 6. Critical Care Obstetrics 5th
 7. CURRENT Diagnosis Treatment Obstetrics Gynecology 10th
 8. Danforth’s Obstetrics and Gynecology 10th
 9. Deja Review – Obstetrics and Gynecology
 10. Dewhurst’s Textbook of Obstetrics and Gynaecology 7th
 11. Essential Reproduction 6th
 12. Examination Review for Ultrasound – Abdomen and Obstetrics and Gynecology
 13. EXPERTddx Obstetrics
 14. General Gynecology – The Requisites
 15. Hacker Moore’s Essentials of Obstetrics and Gynecology 5th
 16. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology 5th
 17. Manual of Obstetrics 7th
 18. Netter’s Obstetrics and Gynecology 2nd
 19. NMS Obstetrics and Gynecology 7th
 20. Ob Gyn Secrets 3rd
 21. Obstetric by 10 Teachers 18th
 22. Obstetrics and Gynaecology – Clinical Cases Uncovered
 23. Obstetrics and Gynaecology Lecture Notes 2nd
 24. Obstetrics and Gynecology – An Illustrated Colour Text
 25. Obstetrics and Gynecology Board Review – Pearls of Wisdom 3rd
 26. Shaw’s Textbook of Gynaecology 15th
 27. The 5-Minute Obstetrics and Gynecology Consult
 28. The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics 4th
 29. Williams Gynecology
 30. Williams Obstetrics 23rd

Các bạn vui lòng vào diễn đàn đăng kí thành viên và download tại đây nhé!