Tag Archives: hỗ trợ download

Hỗ trợ lấy fulltext articles từ PubMed, Uptodate và các database khác

Hỗ trợ lấy fulltext articles từ PubMed, Uptodate và các database khác

Để hỗ trợ các bạn làm luận văn cũng như học tập, mình tạo bài viết này để giúp lấy link fulltext các bài báo khoa học cho các bạn. Các bạn chỉ cần reply phía dưới topic tương ứng cho mục này trong diễn đàn (vào topic trong diễn đàn tại đây, nhớ đăng kí thành viên trước để comment), ghi các thông tin sau, mình sẽ cố gắng lấy fulltext và gửi cho các bạn:

1) Tên đầy đủ của bài báo
2) Năm xuất bản, số trang của bài báo.
3) Link đến database (link ncbi hoặc link gốc của database như sciencedirect, wiley, springer… thì càng tốt).

Đối với uptodate: Các bạn vào http://www.uptodate.com/contents/search?search=&x=12&y=8 , tìm bài viết các bạn cần, rồi copy link bài viết vào (ví dụ: http://www.uptodate.com/contents/cl…es-and-diagnosis-of-isolated-asds-in-children).

Nếu cần nhiều bài báo thì các bạn đánh số thứ tự 1, 2, 3… nhé.

P.S. Trước khi yêu cầu tại đây, các bạn có thể vào trang http://libgen.org/ search thử, đôi khi cũng có sẵn fulltext trên đó.