Tag Archives: Clinical

Bệnh lý võng mạc do đái tháo đường

Bệnh lý võng mạc do đái tháo đường

(Diabetes retinopathy)

Nguyễn Thiện Luân – Nguyễn Phước Long

 

A. Các đốm xuất huyết nhỏ, vi phình mạch, các mảng xuất tiết nặng (mảng lipid), bệnh lý võng mạc hình vòng (circinate retinopathy), bất thường vi mạch trong võng mạc, và phù hoàng điểm. B. Chụp mạch huỳnh quang (fluorescein angiography) của mắt ở hình A. Vi phình mạch dưới dạng các đốm bắt huỳnh quang sáng hơn, tuy nhiên các đốm xuất huyết lại không bắt huỳnh quang. Vùng vô mạch rộng hơn.

Chỉnh sửa dưới sự cho phép từ Yanoff M, Duker JS, Ophthalmology, 3rd edn, London: Mosby, 2008: Fig 6-19-1.

 

Hình ảnh bệnh võng mạc không tăng sinh với các vết xuất huyết, mảng xuất huyết và xuất tiết dạng bông.

Chỉnh sửa với sự cho phép từ Yanoff M, Duker JS, Ophthalmology, 3rd edn, London: Mosby, 2008: Fig 6-19-2.

 

Bệnh võng mạc tăng sinh nặng do đái tháo đường với các hình ảnh xuất tiết dạng bông, bất thường vi mạch trong võng mạc và chảy máu tĩnh mạch.

Chỉnh sửa với sự cho phép từ Goldman L, Ausiello D, Cecil Medicine, 23rd edn, Philadelphia: Saunders, 2007: Fig 449-16.

Mô tả triệu chứng

“Bệnh lý võng mạc do đái tháo đường” là một thuật ngữ mang tính khái quát (umbrella term) mô tả những biến đổi đặc trưng ở mắt trong bệnh cảnh đái tháo đường. Một số thuật ngữ và nguyên nhân có sự trùng lắp với bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp (hypertensive retinopathy) và có chung một số con đường đích (final pathways). Xem thêm mục “Bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp” ở Chương 3, “Các triệu chứng tim mạch” (“Cardiovascular signs”).

Bệnh võng mạc do đái tháo đường có thể được phân thành một số nhóm như ở bảng 7-1.

Đọc bài đầy đủ  tại đây.

GOLD: Diabetic Emergencies: Diagnosis and Clinical Management

GOLD: Diabetic Emergencies: Diagnosis and Clinical Management

[IMG]Book Description
Publication Date: October 3, 2011
ISBN-10: 0470655917
ISBN-13: 978-0470655917
Edition: 2
Paperback: 220 pages
Publisher: Wiley-Blackwell

Price: $61.54

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-diabetic-emergencies-diagnosis-and-clinical-management-pdf.2100/

GOLD: Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects

GOLD: Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects

 

[IMG]

Book Description
Publication Date: August 12, 2012
ISBN-10: 0857296728
ISBN-13: 978-0857296726
Edition: 2nd ed. 2012
Hardcover: 553 pages
Publisher: Springer

Price: $173.19

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-histopathology-specimens-clinical-pathological-and-laboratory-aspects-pdf.2089/

GOLD: Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases

GOLD: Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases

[IMG]

Book Description
Publication Date: February 7, 2011
ISBN-10: 0120954613
ISBN-13: 978-0120954612
Edition: 1
Paperback: 600 pages
Publisher: Academic Press

Price: $74.76

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-essentials-of-medical-biochemistry-with-clinical-cases-pdf.2088/

GOLD: Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach 8e

GOLD: Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach 8e

 

[IMG]Book Description
Publication Date: September 21, 2012
ISBN-10: 0323087868
ISBN-13: 978-0323087865
Edition: 8
Paperback: 256 pages
Publisher: Saunders
Price: $54.99
Rating: 4.7 out of 5 stars (3 reviews)

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-goldbergers-clinical-electrocardiography-a-simplified-approach-expert-consult-8e-pdf.2005/