Tag Archives: chuyển hóa calcium và phosphate

Chuyển hóa Calcium và Phosphate

(Nguyễn Văn Tiến trình bày)

Chuyển hóa Calcium và Phosphate
– 98-99% Calcium được tái hấp thu ở thận với khoảng 60% ở ống lượn gần và lượng còn lại hấp thu ở nhánh lên quai Henle và DCT, ống lượn xa hấp thu Ca++ qua TRPV6 (trước đây gọi là CaT1 hay ECaC2) biểu hiện bởi PTH hoặc dependent vitamin D.
1.png
– Phosphorus: Pi được lọc ở cầu thận và 85-90% được tái hấp thu. Sự hấp thu của Pi là chủ động thứ phát phụ thuộc Na+(Na+/Pi cotransporter) như NaPi-IIa và NaPi-IIc(tái hấp thu ở ruột non là NaPi-IIb). NaPi-IIb co-transport được ức chế mạnh mẽ bởi PTH→trực tiếp làm giảm tái hấp thu Pi
2.png
– Tia cực tím kích thích vận chuyển chủ động hấp thu Ca++ và PO43- từ ruột. 7-dehydrocholesterol→tiền vitamin D3 một cách nhanh chóng, sau đó previtamin D3 chuyển từ từ thành vitamin D3. Vitamin D3 và hydroxylated derivatives của nó gắn vào globulin huyết tương qua DBP(vitamin D-binding protein) và được hấp thu ở ruột. Sau đó vitamin D3 chuyển qua 25-hydroxycholecalciferol(calcidiol hay 25-OHD3) ở gan và sau đó 25-OHD3 chuyển thành dạng hoạt động hơn là 1,25-dihydroxycholecalciferol (calcitriol hay 1,25-(OH)3D3) ở tế bào ống lượn gần của thận. calcitriol tạo nên nhau thai (placenta), keratinocytes ở da và macrophages. Cuối cùng calcitriol chuyển thành 24,25-dihydroxycholecalciferol, là dạng có ít hoạt tính hơn.
3.png

– Điều hòa tạo calcidiol không nghiêm ngặt, tuy nhiên điều hòa tạo calcitriol ở thận xúc tác bởi 1α-dihydrocholecalciferol ở thận, là một kiểu phản hồi âm hoặc dương bởi Ca++ và PO4‑3- . Khi nồng độ Ca++ cao trong huyết tương, 1 ít calcitriol tạo ra và thận sản xuất chậm thụ động tương đối 24,25-dihydroxycholecalciferol thay thế. PTH tăng tiết khi nồng độ Ca++ thấp →1α-hydroxylase được kích thích→tăng tạo calcitriol. Sự tạo calcitriol được kích thích bởi nồng độ thấp Ca++ nhưng ức chế bởi nồng độ cao PO43-‑, do nó ức chế trực tiếp 1α-hydroxylase. Thêm vào đó, kiểm soát tạo calcitrol bởi phản hồi âm của 1α-hydroxylase và phản hồi dương của sự tạo 24,25-dihydroxycholecalciferol lên PTH tuyến cận giáp.
4.png

Xem thêm và thảo luận tại đây.