Tag Archives: anh văn chuyên ngành

Một số ebook Anh văn chuyên ngành tuyển chọn – DSYS

Một số ebook anh văn chuyên ngành tuyển chọn – DSYS

[IMG][IMG][IMG]

1. Medical English
2. Check Your English Vocabulary for Medicine: All you need to improve your vocabulary
3. Professional English in Use Medicine
4. English in Medicine
5. Talking medicine
6. Oxford English for Careers: Nursing 1: Student’s Book
7. Medical Terminology Systems: A Body Systems Approach Fifth Edition (Medical Terminology)

và hơn thế nữa cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Download tại đây và tại đây.