Category Archives: Gold ebook DSYS

[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

Publication Date: May 15, 2012
ISBN-10: 1437717810
ISBN-13: 978-1437717815
Edition: 9
Hardcover: 928 pages
Publisher: Saunders
Price: $71.49
File extension: ORIGINAL HIGH-DEFINITION PDF
File size: 70 MB
Điều kiện để được nhận link download: 150 bài viết có giá trị (liên quan đến y – sinh học, không spam, không vi phạm quy định diễn đàn) hoặc trao đổi 1 Original PDF.
Các bạn reply tại bài viết này khi đã đáp ứng được điều kiện.

[HOT] Danh sách các GOLD ebooks của diễn đàn docsachysinh.com

Sau đây mình xin tổng hợp danh sách các quyển GOLD ebooks đã có trong kho dữ liệu của diễn đàn docsachysinh.com.

[IMG][IMG][IMG]

[IMG][IMG][IMG]

[IMG][IMG][IMG]

[IMG][IMG]

Xem danh sách đầy đủ tại bài viết của diễn đàn: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/hot-danh-sach-cac-gold-ebooks-cua-dien-dan-docsachysinh-com-all-available.2194/

GOLD: The Dictionary of Cell and Molecular Biology, Fifth Edition 2013

GOLD: The Dictionary of Cell and Molecular Biology, Fifth Edition 2013

[IMG]Book Description
Publication Date: March 6, 2013
ISBN-10: 0123849314
ISBN-13: 978-0123849311
Edition: 5
Paperback: 750 pages
Publisher: Academic Press

Price: $75.64

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-the-dictionary-of-cell-molecular-biology-fifth-edition-2013-pdf.2102/

GOLD: Sexually Transmitted Diseases, Second Edition: Vaccines, Prevention, and Control 2012

GOLD: Sexually Transmitted Diseases, Second Edition: Vaccines, Prevention, and Control 2012

[IMG]Book Description
Publication Date: December 3, 2012
ISBN-10: 0123910595
ISBN-13: 978-0123910592
Edition: 2
Hardcover: 526 pages
Publisher: Academic Press

Price: $155.49

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-sexually-transmitted-diseases-second-edition-vaccines-prevention-and-control-2012-pdf.2101/

GOLD: Diabetic Emergencies: Diagnosis and Clinical Management

GOLD: Diabetic Emergencies: Diagnosis and Clinical Management

[IMG]Book Description
Publication Date: October 3, 2011
ISBN-10: 0470655917
ISBN-13: 978-0470655917
Edition: 2
Paperback: 220 pages
Publisher: Wiley-Blackwell

Price: $61.54

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-diabetic-emergencies-diagnosis-and-clinical-management-pdf.2100/

GOLD: Seldin and Giebisch’s The Kidney, Fifth Edition: Physiology and Pathophysiology

GOLD: Seldin and Giebisch’s The Kidney, Fifth Edition: Physiology and Pathophysiology

[IMG]Book Description
Publication Date: January 14, 2013
ISBN-10: 0123814626
ISBN-13: 978-0123814623
Edition: 5
Hardcover: 3290 pages
Publisher: Academic Press

Price: $319.49

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-seldin-and-giebischs-the-kidney-fifth-edition-physiology-pathophysiology-pdf.2096/

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

[IMG]Book Description
Publication Date: March 15, 2011
ISBN-10: 0470500921
ISBN-13: 978-0470500927
Edition: 1
Hardcover: 264 pages
Publisher: Wiley-Blackwell

Price: $89.55

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-salivary-gland-cytology-a-color-atlas-pdf.2095/

GOLD: Nutrigenetics: Applying the Science of Personal Nutrition

GOLD: Nutrigenetics: Applying the Science of Personal Nutrition

[IMG]Book Description
Publication Date: December 28, 2012
ISBN-10: 012385900X
ISBN-13: 978-0123859006
Edition: 1
Hardcover: 396 pages
Publisher: Academic Press
Price: $72.99

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-nutrigenetics-applying-the-science-of-personal-nutrition-pdf.2094/

GOLD: Neurological Disorders due to Systemic Disease 2013

GOLD: Neurological Disorders due to Systemic Disease 2013

[IMG]Book Description
Publication Date: February 18, 2013
ISBN-10: 144433557X
ISBN-13: 978-1444335576
Edition: 1
Hardcover: 304 pages
Publisher: Wiley-Blackwell
Price: $100.99

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-neurological-disorders-due-to-systemic-disease-2013-pdf.2093/

GOLD: Neck and Arm Pain Syndromes: Evidence-informed Screening, Diagnosis and Management

GOLD: Neck and Arm Pain Syndromes: Evidence-informed Screening, Diagnosis and Management

[IMG]Book Description
Publication Date: May 30, 2011
ISBN-10: 0702035289
ISBN-13: 978-0702035289
Edition: 1
Hardcover: 560 pages
Publisher: Churchill Livingstone

Price: $83.67

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-neck-and-arm-pain-syndromes-evidence-informed-screening-diagnosis-and-management-1e-pdf.2092/