Category Archives: Thể loại khác

Một số ebook tiếng Pháp chọn lọc – DSYS

Hôm nay diễn đàn DSYS xin giới thiệu với các bạn vài cuốn sách học tiếng Pháp hay và hữu ích do thành viên chia sẻ:

1. Complete French Grammar
2. French Sentence Builder
3. French Verb Tenses
4. A Student Grammar of French
5. Easy French Step-by-step
6. French Grammar and Usage
7. Modern French Grammar A Practical Guide
8. Modern French Grammar Workbook
9. Colloquial French Grammar10. Collins Easy Learning: French Grammar

Hãy vào đây đăng kí thành viên và download ngay các bạn nhé!