Category Archives: Giải phẫu bệnh

[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

Publication Date: May 15, 2012
ISBN-10: 1437717810
ISBN-13: 978-1437717815
Edition: 9
Hardcover: 928 pages
Publisher: Saunders
Price: $71.49
File extension: ORIGINAL HIGH-DEFINITION PDF
File size: 70 MB
Điều kiện để được nhận link download: 150 bài viết có giá trị (liên quan đến y – sinh học, không spam, không vi phạm quy định diễn đàn) hoặc trao đổi 1 Original PDF.
Các bạn reply tại bài viết này khi đã đáp ứng được điều kiện.

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

[IMG]Book Description
Publication Date: March 15, 2011
ISBN-10: 0470500921
ISBN-13: 978-0470500927
Edition: 1
Hardcover: 264 pages
Publisher: Wiley-Blackwell

Price: $89.55

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-salivary-gland-cytology-a-color-atlas-pdf.2095/