Category Archives: Tai mũi họng

Tuyển tập Bộ sách handbook medical của Oxford của DSYS

Dưới đây là bộ sách Oxford Medical Handbooks Collection, bạn nào quan tâm có thể download theo các post dưới (toàn bộ là link mediafire):):

1. Oxford Handbook of Accident and Emergency Medicine
2. Oxford Handbook of Acute Medicine: Book and PDA Pack
3. Oxford Handbook of Anaesthesia
4. Oxford Handbook of Clinical and Laboratory Investigation
5. Oxford Handbook of Clinical Diagnosis
6. Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills
7. Oxford Handbook of Clinical Haematology
8. Oxford Handbook of Clinical Medicine, 6th
9. Oxford Handbook of Clinical Medicine, 7th
10. Oxford Handbook of Clinical Surgery
11. Oxford Handbook of Critical Care and Emergencies in Critical Care
12. Oxford Handbook of Dialysis
13. Oxford Handbook of General Practice
14. Oxford Handbook of Genitourinary Medicine, HIV and AIDS
15. Oxford Handbook of Medical Sciences
16. Oxford Handbook of Palliative Care
17. Oxford Handbook of Practical Drug Therapy
18. Oxford Handbook of Psychiatry
19. Oxford Handbook of Respiratory Medicine
20. Oxford Handbook of Tropical Medicine
21. Oxford Handbook of Urology

Hãy đăng kí thành viên và tải sách ngay nhé các bạn!

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

GOLD: Salivary Gland Cytology: A Color Atlas

[IMG]Book Description
Publication Date: March 15, 2011
ISBN-10: 0470500921
ISBN-13: 978-0470500927
Edition: 1
Hardcover: 264 pages
Publisher: Wiley-Blackwell

Price: $89.55

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-salivary-gland-cytology-a-color-atlas-pdf.2095/