Category Archives: Điện tim

Tuyển tập sách ECG dành cho sinh viên Y khoa – DSYS

Mình xin chia sẻ một số ebook về ECG cho thành viên có đóng góp cho diễn đàn. Link download các bạn theo dõi ở các post phía dưới nhé.

 1. 150 Practice ECGs Interpretation and Review 3rd
 2. ABC of Clinical ECG 2nd
 3. Basic and Bedside Electrocardiography
 4. Basic Electrocardiography – Normal and Abnormal ECG Patterns
 5. Clinical Electrocardiography – A Simplified Approach 7th
 6. ECG Interpretation – From Pathophysiology to Clinical Application
 7. ECG Interpretation An Incredibly Easy Workout
 8. ECG Interpretation Made Incredibly Easy 5th
 9. ECG Notes – Interpretation And Management Guide
 10. ECG Success – Exercises in ECG Interpretation
 11. ECG SAP III
 12. ECGs for Nurses 2nd
 13. E-Z ECG Rhythm Interpretation
 14. Interpreting Difficult ECGs – A Rapid Reference
 15. Rapid ECG Interpretation 3rd
 16. Rapid Interpretation of EKG’s 6th
 17. The Complete Guide to ECGs 3rd
 18. The ECG In Practice 4th
 19. The ECG Workbook 2nd
 20. The Only EKG Book You Will Ever Need 6th
 21. ECG Diagnosis – A Self-Assessment Workbook
 22. ECG in Emergency Medicine and Acute Care
 23. ECG Diagnosis in Clinical Practice 2nd
 24. ECGs for The Emergency Physician 1, 2
 25. Pediatric ECG Interpretation – An Illustrative Guide
 26. Practical ECG Holter – 100 Cases
 27. Twelve-Lead Electrocardiography – Theory and Interpretation 2nd
 28. Marriott’s Practical Electrocardiography 11th
 29. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice 6th

Chỉ cần đăng kí thành viên, các bạn sẽ có thể download ngay 9 quyển ebook ECG rất hay đầu tiên.

Link download

Lưu ý: Hãy đóng góp 15 bài viết và download trọn bộ các bạn nhé!

GOLD: Bennett’s Cardiac Arrhythmias: Practical Notes on Interpretation and Treatment 8e

GOLD: Bennett’s Cardiac Arrhythmias: Practical Notes on Interpretation and Treatment 8e

[IMG]

Book Description
Publication Date: January 9, 2013
ISBN-10: 0470674938
ISBN-13: 978-0470674932
Edition: 8
Paperback: 342 pages
Publisher: Wiley-Blackwell
Price: $52.74

File extension: Original PDF
File size: 10 MB

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-bennetts-cardiac-arrhythmias-practical-notes-on-interpretation-and-treatment-8e-pdf.2024/

GOLD: Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach 8e

GOLD: Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach 8e

 

[IMG]Book Description
Publication Date: September 21, 2012
ISBN-10: 0323087868
ISBN-13: 978-0323087865
Edition: 8
Paperback: 256 pages
Publisher: Saunders
Price: $54.99
Rating: 4.7 out of 5 stars (3 reviews)

 

Xem chi tiết cách download tại: http://www.docsachysinh.com/forum/index.php?threads/gold-goldbergers-clinical-electrocardiography-a-simplified-approach-expert-consult-8e-pdf.2005/