Category Archives: Ngoại ngữ

Tiếng Anh anh Khờ: 4 Cách học từ vựng để đạt hiệu quả cao

Tiếng Anh anh Khờ: 4 Cách học từ vựng để đạt hiệu quả cao

Học tiếng Anh thế nào cho tốt quả thật là một bài toán nan giải. Với tư cách là dân ngoại đạo (tức là không có học chuyên ngữ), mình xin chia sẻ một vài phương pháp đã giúp mình có được vốn từ vựng tiếng Anh chút chút, đủ đọc, đủ viết, đủ nghe, đủ nói 😉

Video được làm với tinh thần học hỏi và vui nên sai sót khó tránh khỏi, mọi người góp ý cho mình nhé!

When to use When, If, and Whether – Common Errors in English Usage

When to use When, If, and Whether – Common Errors in English Usage
by Thanh Trang and TLL team
Please Like & Subscribe Us!

Website: tllinternational.com
FB: https://www.facebook.com/tllenglishforabetterlife
Email: tll.internationaleducation@gmail.com

Học tiếng Pháp cùng DSYS – Manquer

Học tiếng Pháp cùng DSYS – Manquer

Động từ manquer . Ý nghĩa đầu tiên của manquer là ” thiếu , hụt, ”
Ví dụ :
1-Il manque de courage = anh ấy thiếu can đảm .
2- Il arrive en retard, il manque le début du film. = anh ấy tới trễ, anh ấy hụt mất đoạn đầu cuốn phim.
3- Il manque l’autobus = anh ấy lỡ chuyến xe bus.
Ngoài ra động từ manquer còn một ý nghĩa khác, là ” nhớ nhung ”
Ví dụ :
Tu me manquerais = tôi nhớ bạn lắm.
Je te manque ? = bạn có nhớ tôi không.
Il me manque énormément mais je ne sais pas si je lui manque ou non = tôi nhớ anh ấy kinh khủng nhưng tôi không biết anh ấy có nhớ tôi hay không.
Ở đây cách dùng dễ làm người học nhầm lẫn về ngôi đại từ, do vậy mod dịch các ngôi thứ nhất và thứ hai bằng “tôi, bạn “,chứ không dịch ” anh,em hay em, anh ” , dù chữ je và tu là dùng rất thân mật như ” anh, em ” trong tiếng Việt.
Ngoài ra đễ dịch động từ ” nhớ ” trong tiếng Việt, ta có ” se souvenir de + nom hay là se rappeler ”
Ví dụ : Il se souviens de ce voyage = anh ấy nhớ về chuyến đi này.
Nous nous rappelons ce moment = chúng thôi nhớ khoảng khắc ấy.
Je me suis rappelé de lui téléphoner = Tôi đã nhớ gọi điện cho anh ấy ( ở đây dùng một infinitif thì se rappeler de + infinitif ).
Có một tình huống khác khi dùng chữ ” nhớ ” .
” Anh còn nhớ tôi không ? “/ ” Cô có nhớ tôi không ?. Ở đây chỉ là ” Anh có nhận ra tôi không ?” / Cô có nhận ra tôi không ?. = Vous me reconnaissez ?.

Xem thêm tại đây.