Monthly Archives: December 2014

Tiếng Anh anh Khờ: 4 Cách học từ vựng để đạt hiệu quả cao

Tiếng Anh anh Khờ: 4 Cách học từ vựng để đạt hiệu quả cao

Học tiếng Anh thế nào cho tốt quả thật là một bài toán nan giải. Với tư cách là dân ngoại đạo (tức là không có học chuyên ngữ), mình xin chia sẻ một vài phương pháp đã giúp mình có được vốn từ vựng tiếng Anh chút chút, đủ đọc, đủ viết, đủ nghe, đủ nói 😉

Video được làm với tinh thần học hỏi và vui nên sai sót khó tránh khỏi, mọi người góp ý cho mình nhé!