[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

[GOLD] Robbins Basic Pathology: with STUDENT CONSULT Online Access, 9e

Publication Date: May 15, 2012
ISBN-10: 1437717810
ISBN-13: 978-1437717815
Edition: 9
Hardcover: 928 pages
Publisher: Saunders
Price: $71.49
File extension: ORIGINAL HIGH-DEFINITION PDF
File size: 70 MB
Điều kiện để được nhận link download: 150 bài viết có giá trị (liên quan đến y – sinh học, không spam, không vi phạm quy định diễn đàn) hoặc trao đổi 1 Original PDF.
Các bạn reply tại bài viết này khi đã đáp ứng được điều kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *