Kháng thể

KHÁNG THỂ

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long

Tổng quan

Hình 50.1: Mô tả hình dạng kháng thể trên bề mặt tế nào.

Kháng thể (antibody) là các proteins tuần hoàn (còn được gọi là immunoglobulins) được tổng hợp bởi tương bào (plasma cell) trong các phản ứng đáp ứng của hệ miễn dịch đối với các cấu trúc ngoại lai. Nó được xem như là thành phần chính yếu của hệ miễn dịch đáp ứng và có 2 chức năng cơ bản phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc của nó. (1) gắn kết với kháng nguyên (antigen) thông qua epitopes tại vị trí gắn kết kháng nguyên (antigen-binding site). (2) cảm ứng một phản ứng đáp ứng thông qua thụ thể Fc trên các tế bào đáp ứng.

Kháng thể được phân chia thành 3 nhóm dựa vào trọng lượng phân tử. (1) mảnh kháng thể 7S có trọng lượng phân tử khoảng 150000 D, (2) mảnh kháng thể 11S với trọng lượng phân tử 300000 D và (3) mảnh kháng thể 19S – 900000 D. Tuy có 3 nhóm, nhưng kháng thể có 2 dạng tồn tại. (1) kháng thể liên kết màng (membrane-bound antibody) tồn tại trên bề mặt của tế bào lympho B hoạt động như một thụ thể. (2) kháng thể tuần hoàn (circulation/secreted antibody) hiện diện gần như gắp nơi trong cơ thể có nhiệm vụ trung hòa độc tố, ngăn ngừa sự xâm nhập và bành trướng của các bệnh nguyên cũng như ức chế các vi sinh vật lạ.

Hình 50.2: Sự khác nhau giữa phân tử IgG tuần hoàn (bên trái) và IgM liên kết màng tế bào lympho B (bên phải). Hình IgG cho thấy domain VL và VH ở vị trí tiếp hợp (juxtaposition) với nhau. Phân tử IgM có nhiều hơn IgG một domain CH. Ngoài ra, IgM có đầu C xuyên màng vùng đóng vai trò neo giữ phân tử lên màng.

Sự gắn kết giữa kháng thể và kháng nguyên phụ thuộc vào hình dạng của kháng nguyên. Các kháng thể khác nhau có độ đặc hiệu chuyên biệt đối với các kháng nguyên khác nhau. Người ta gọi đây là giả thuyết chìa khóa – ổ khóa.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *