Phân biệt Biochemistry và Biological chemistry

Phân biệt Biochemistry và Biological chemistry

Có rất nhiều định nghĩa phân biệt 2 môn học này. Nhưng đại thể, sự khác nhau nằm ở đây (sau khi tham khảo qua những quyển sách textbook ‘đình đám’ và cách phân chia, định nghĩa môn học của một số đại học trên internet):

Biochemistry: Nghiên cứu về các đại phân tử sinh học và sự tương tác của nó trong hệ thống sống.

Hệ quả: Có thể coi cái này là 1/3 hóa học và 2/3 sinh học.

Biological chemistry: Ứng dụng thành tựu hóa học, nhất là hóa học hữu cơ vào nghiên cứu các phân tử sinh học tổng hợp và vận dụng chúng trong hệ sinh học. Và có những quan niệm mới đây cho rằng đây là một ‘phân ngành’ của Pharmacology.

Hệ quả: Có thể coi cái này là 2/3 hóa học và 1/3 sinh học.

Ngoài ra còn có môn học bioanalytical chemistry nữa (mình lại đang rất quan tâm tới món này, vì thực ra đó là cái mình định theo đuổi trước khi vào trường Y khoa), nhưng không quan trọng đối với đa số chúng ta nên không bàn ở đây.

Phân định định nghĩa và phân tích khá hay trên wikipedia:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *